Draad-naar-draad connectoren

Mini universal Mate-N-Lok connectoren (43)

Light-N-Lok connectoren (2)

Alt Mini-Fit Jr. connectoren (9)

Picoblade connectoren (13)

Microfit connectoren (26)

ELR connectoren (3)

Dubox connectoren (12)

Alt Mate-N-Lok connectoren (6)

Hirschmann connectoren (11)

.140 connectoren (2)

Hummel connectoren (13)

Mega-Fit connectoren (6)

Mate-N-Lok connectoren (23)

PAP connectoren (5)

Quick splice connectoren (4)

.200 connectoren (2)

Mini-Fit Jr. connectoren (77)

VLP connectoren (5)

Mighty-Spox connectoren (1)

Sabre connectoren (2)

Milligrid connectoren (5)

Universal Power connectoren (2)